ZAPRASZAMY DO STREFY INNOWACJI

Strefa Innowacji

Strefy innowacji 2015

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w 2015 roku zaprosiła Bibliotekę Sopocką do udziału w projekcie Strefa Innowacji razem z 25 bibliotekami z całej Polski. Podzielone na 5 grup przez 10 miesięcy trzy osobowe zespoły ze wszystkich bibliotek brały udział w spotkaniach, szkoleniach, warsztatch, konferencjach i otrzymały ogrom wiedzy, inspiracji i nowych wyzwań. W naszej grupie znalazły się Biblioteki z Głogowa, Słupska, Kwidzyna, Wołomina. Efektem udziału w tym projekcie dla Sopotu był cykl szkoleń Praca z seniorem w instytucjach kultury – dla bibliotekarzy i pracowników innych instytucji w Sopocie pracujących z osobami starszymi. Łącznie szkolenie ukończyło 25 osób. Całość została sfinansowana z dotacji Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w kwocie 10 000 zł.

Strefy Innowacji 2016

To kontynucja projektu z roku 2015. Rok spotkań zaowocował nawiązaniem trwałych relacji i współpracy. Twórcy Stref Innowacji chcąc umożliwić lepszą wymianę doświadczeń docenili nasze zaangażowanie i kreatywność. Otrzymaliśmy wsparcie merytoryczne w postaci opiekunów grup, webinariów, godzin warsztatów i spotkań oraz możliwość odwiedzin w innych bibliotekach.

Zostaliśmy ponownie podzieleni na małe zespoły, tak by pracować nad łączcymi nas zagadnieniami, tematami ważnymi w naszych środowiskach lokalnych. Nasza grupa to Biblioteki z Piaseczna, Gołdapi i Sopotu. Temat – GRUPY WYKLUCZONE – ze szczególnym naciskiem na osoby starsze i niepełnosprawne i psychicznie upośledzone. We wrześniu odwiedziliśmy Bibliotekę w Gołdap,i a na paździenrik zaplanowana jest wizyta studyjna w Piasecznie. Dotychczas gościliśmy już Sopocie bibliotekarzy z Oświęcimia, Głogowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Piaseczna i Gołdapi.

Strefy Innowacji - http://frsi.org.pl/projekt/strefy-innowacji/

Najnowsze Wiadomości

ZAPRASZAMY DO STREFY INNOWACJI
W Górę