ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH BAZ DANYCH

Bazy danych

Dostęp z komputerów sieci MBP - http://search.ebscohost.com/.

Bazy EBSCO zawierają dane zarówno pełnotekstowe, jak i abstrakty z następujących dziedzin:

  • nauki humanistyczne, językoznawcze, oraz inżynieryjne
  • prawo, polityka, psychologia, socjologia, sztuka, edukacja, nauka o środowisku
  • administracja, księgowość, bankowość, finanse, praca, zarządzanie, handel międzynarodowy i regionalny
  • zasoby biblioteczne, informacja naukowa, katalogowanie
  • farmakologia kliniczna
  • medycyna, biomedycyna i wiele innych.

Najnowsze Wiadomości

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH BAZ DANYCH
W Górę